YURT DIŞINDAN TBMM’YE SADECE 15 MİLLETVEKİLİ

AYPA.TV – 08.07.2022

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Mart ayında Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan, Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifiyle, bir “yurt dışı seçim çevresi” oluşturulmasını amaçlayan Bülent Tezcan, yurt dışı milletvekili sayısının sadece 15 olmasını talep ediyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesi ve maddeleri şöyle:

“Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir hak olup günümüzde kullanımının en yaygın şekilde sağlanması demokrasinin gereğidir. İlke olarak seçme hakkına sahip olanın seçilme hakkına da sahip olabilmesi bir gerekliliktir. Seçilme hakkını kısıtlayan özel haller dışında genel bir durumun varlığı ise hakkın özünü zedelemektedir. Yurt dışında yaşayan yurttaşlanmız genel seçimlerde oy kullanmaktadır. Kullandıkları oyun karşılığında ise bir temsil imkanı yoktur. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın temsiliyetinin sadece oy verme ile sağlanabilmesi mümkün değildir. Zira yurt dışı oyları, siyasi partilere ülke genelinde aldıklan oranda paylaştırılmaktadır. Bu durum o seçim çevresinde yaşayanlann ıradesinin tam yansımasını engeller bir hal oluşturmaktadır. Temsilde adalet ilkesi gereği olarak; yurt dışı seçim çevresi oluşturulmalı ve bu seçim çevresine Meclis’te temsil imkanı sağlanmalıdır. Bu itibarla kanun teklifi ile yurt dışında oy kullanan yurttaşlarımız temsil ve seçilme haklanm kullanabilecektir. Bu durum; yurt dışında artan yurttaş sayımız da dikkate alındığında kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Bu Kanun teklifiyle, yurt dışı seçim çevresi oluşturulmakta, milletvekili sayısının 600 olması ve 15’inin yurtdışı seçim çevresine ayrıldıktan sonra geri kalan 585 milletvekilinin yurt içinden seçilmesi amaçlanmaktadır.”

2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Milletvekili seçimi için yurt dışı ve her il bir seçim çevresidir. Yurt dışı seçim çevresinin milletvekili sayısı 15’tir. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısımn tespitinde toplam milletvekili sayısından yurt dışı seçim çevresinin milletvekili sayısı çıkanldıktan sonra her ile önce bir milletvekili verilir.”
MADDE 2- 26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- 298 sayılı Kanunun 94/B maddesinin 8’inci, 9’uncu ve 10’uncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- 298 sayılı Kanunun 94/C maddesinin 11’inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Ankara İl Seçim Kurulunca da yurt dışı sandıklarından gelen sonuçlar ile gümrük kaplarından gelen sonuçlar birleştirilir ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.”
MADDE 5- 298 sayılı Kanunun 94/D maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- 298 sayılı Kanunun 94/E maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- 22/04/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun 37’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yurt dışı seçim çevresinde önseçim ve aday yoklaması yöntemleri kullanılmaz.”
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*